28 May 2011

O Herre Gud, miskunde dig

Here is my translation of “O Herre Gud, miskunde dig” (attr. Hans Tavsen, 1528), from Nutzhorn (vol. 1, p. 100). Essentially an interpolation of the Our Father, it formed the hymn for evening prayer in Jutland during the early stages of the Danish Reformation. Its title in Chr. Pedersen’s Malmøsalmebog (1533) demonstrates this: “Den aftensang, som i Judland siunges med Antiphoner, Psalmer, og Magnificat.” It was sung to “Deus misereatur nostri,” i.e., the tune for Luther’s paraphrase of Psalm 67, “Es wollt uns Gott genädig sein” [“May God Bestow on Us His Grace”].

O LORD, have mercy on us all,
See us on earth below Thee!
We are Thy children poor and small,
And as Our Father know Thee.
In heaven high Thou seated art,
And we mid mortal dangers
On earth implore Thee from our heart,
Send us not hence as strangers,
Nor in Thy wrath forsake us!

2. O Father, let Thy kingdom grow,
And thwart the devil’s pleasure,
Defend us from the harmful foe;
Grant grace in fullest measure,
That we as children Thee obey,
To Thy good reign be given.
Thy will be done on earth alway,
As it is done in heaven,
In all good things instruct us.

3. Give us this day our daily bread:
Thy Word and grace so holy;
To endless life let us be fed,
And saved from Satan’s fury.
Purge graciously from us the leav’n
Of Pharasaic teaching
And in its place let us be giv’n
Clear wine of Christ’s own preaching:
Right faith and faultless doctrine.

4. Forgive us, Father, and be kind:
In our trespasses spare us,
Nor let us desp’rate be to find,
So many sins ensnare us.
Support us bravely in the strife
To overcome the devil
And cruèl foes who seek our life.
Deliver us from evil!
Dear Father, hear us. Amen.

5. To give Thee glory, praise and laud
In every age forever
Shall be our will, O Father, God,
O Christ the Son, our Savior,
O Holy Ghost, our Comforter,
Adored in equal measure
In every land, by rich and poor,
Who find in Thee their pleasure.
Eternal life now grant them!

Translation © Matthew Carver, 2011.

DANISH
1. O Herre Gud, miskunde dig,
se til os her på jorden,
vi ere dine børn så usselig,
vor Fader estu vorden,
Du sidder høgt i himmerig,
og vi udi dødsens snare.
Giv pris dit navn udi jorderig,
lad os ej så heden fare,
i din ugunst så såre.

2. O Fader, øg dit rige fast,
lad djævelen ej sjelv råde,
og frels os fra den skadelig gast,
begav os med din nåde,
at vi må være dine lydige børn
dig lade styre og råde.
Din vilje ske i jorderig,
alt som i himmelens throne,
lær os dine børn til gode.

3. Giv os i dag vor daglige brød,
dine ord og hellige n åde,
og frels os fra den ewige død,
og så fra djævelsens v åde,
borttag fra os med nåden din
Pharisaiske surdej og lære,
skænk os igjen den klare vin,
som Kristus monne frambære,
det er ret [tro] og lære.

4. O kjære Fader, vær os huld,
og spar os i vor brøste,
vor brøde hun er så mangefold,
hjælp at vi ej mistrøste.
I vor strid statt os mandelig bi,
overvinde uvenner grumme,
åndelige og verdslige gjenstrid,
ondt vend fra os altsammen,
os hør kjære Fader, Amen.

5. Pris lov og hæder til evig tid
er vor begæring alle,
skal gives dig vor Fader så blid,
din Søn det og for alle.
Der til den Ånd vor Trøstermand,
skal gives den samme ære,
af fattig og rig i alle land,
som dig nu s åre begjære.
Giv dennom den evig ære.

No comments: